KURSE

MONTAG DIENSTAG

 FREITAG

1o:15 - 11:30 Uhr
Orthopädisches Yoga

17:00 - 18:15 Uhr
Yoga (Level 1)

8:45 - 10:00 Uhr
Power Yoga (Level 2)

11:45 - 13:00 Uhr
Yoga (Level 0-1)
18:30 - 19:45 Uhr
Yoga (Level 1)

10:15 - 11:30 Uhr
Yin-Yoga

19:15 - 20:30 Uhr
Yoga (Level 1)
20:00 - 21:15 Uhr
Yoga (Level 2)